Turvallisuus- ja Ekologiakäytänne

Turvallisuus- ja Ekologiapolitiikka

GGPokerin TURVALLISUUS- JA EKOLOGIAPOLITIIKKA ("SEP")

Päivitys: 20240426​ (Klikkaa tästä nähdäksesi asiakirjahistorian)

Yleiset ehdot

1.1. Sinun, loppukäyttäjän, tulee lukea GGPokerin turvallisuus- ja ekologiasäännöt (“SEP”), joita ylläpitää ja hallinnoi GGPokerin turvallisuustiimi (“Turvallisuustiimi”), ennen kuin pelaat GGPokerilla ja GGPoker-verkossa (“GGPN”). Päätöksesi pelata GGPokerilla on vahvistus siitä, että hyväksyt SEP:n ehdot.

1.2. Hyväksymällä GGPN:n yleiset käyttöehdot käyttäjä sitoutuu myös hyväksymään SEP:n ehdot. Käyttäjän päätös pelata GGPN:llä merkitsee näiden ehtojen hyväksymistä. 

1.3. SEP on suunniteltu luomaan ja ylläpitämään toimivaa ekologiaa GGPN:ssä. Se on tarkoitettu tarjoamaan turvallinen, reilu ja nautinnollinen peliympäristö kaikille käyttäjille, mikä perustuu reilun, turvallisen ja laillisen kilpailun henkeen. 

1.4. Tilin omistajana lopullinen vastuu tilin turvallisuudesta, sen käyttäjänimestä ja salasanasta on käyttäjällä. Jos tilille pääsee luvatta käsiksi käyttämällä oikeaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa, emme ole vastuussa tilistä aiheutuneista menetyksistä, ja pidätämme oikeuden takavarikoida luvattoman käytön aikana saadut laittomat voitot.

1.5. GGPN ei ole vastuussa mistään menetyksistä, joita käyttäjälle aiheutuu kirjautumistietojen luvattomasta käytöstä tai väärinkäytöstä, paitsi silloin, kun emme ole toimineet kohtuullisen huolenpidon mukaisesti. 

1.6. Jos on kohtuullinen syy uskoa, että käyttäjä on osallisena kiellettyyn toimintaan ja käyttäytymiseen tai aputyökalujen tai -palveluiden kiellettyyn käyttöön, turvallisuustiimi pidättää oikeuden estää ja suorittaa turvatarkastus mille tahansa tilille milloin tahansa, myös pelisession aikana. Turvatarkastus voi johtaa, mutta ei rajoitu rajoitettuun pääsyyn käyttäjätilille, kassalle, pelaamiseen (sekä käteispeleihin että turnauksiin) tai bonuspalkintoihin. 

1.7. Pidätämme oikeuden SEP:n muutoksiin. Ilmoitamme käyttäjälle sähköpostitse ja/tai asiakkaan ponnahdusviestillä kaikista olennaisista muutoksista. Palveluiden käytön jatkaminen ilmoituksen jälkeen katsotaan muutosten hyväksynnäksi.

1.8. Jos rikollista tai vilpillistä toimintaa epäillään, voimme ilmoittaa asianomaisille viranomaisille käyttäjien henkilöllisyyden.

1.9. Jos rehellisyyttä rikotaan, voimme ilmoittaa asiasta Poker Integrity Councilille. 

1.10. Huijaamisen estämiseksi pidätämme oikeuden suorittaa käyttäjän koneen tai laitteen skannauksen valvoaksemme kiellettyjä toimintoja ja käyttäytymistä tai aputyökalujen tai -palveluiden kiellettyä käyttöä. Jos tarkistus paljastaa epäilyttävää toimintaa, ohjelmistomme voi skannata niihin liittyvät tiedostot muodostaakseen yhdistelmäverkon, jota verrataan tunnettujen laittomien automatisoitujen ohjelmien profiileihin.

1.11. SEP-rikkomuksen sattuessa turvallisuustiimi pidättää oikeuden määrätä yhden tai useamman rangaistuksen tapauksen perusteellisen tutkimuksen jälkeen kerääntyneiden tietojen, tietojen ja todisteiden perusteella.

1.12. Kaikki turvallisuusryhmän tekemät päätökset ovat lopullisia. 

1.13. Turvatiimin käyttäjille määräämät rangaistukset voivat vaihdella kyseisellä alueella sovellettavien säännösten mukaan.

1.14. Käyttäjät, joiden pelitilin nimimerkki on vahvistettu oikeaksi nimeksi (“Verified Name” -tili) voivat käyttää vain yhtä tiliä koko GGPoker-verkostossa. Lisäksi tilejä, joita ollaan muuttamassa ”Verified Name -tilaan” tai jotka on jo nimetty ”Verified Name -tileiksi” kielletään erikseen luomasta tai käyttämästä GGPoker-verkostossa jo olemassa olevia tai uusia tilejä.

1.15. Käyttäjiä vastaan voidaan ryhtyä vahvistettuihin rikkomuksiin liittyviin toimiin, jotka perustuvat käytettävissämme oleviin kerättyihin tietoihin, ja jotka voivat olla yksi tai useampi seuraavista:

 1. VAROITUS: Kirjallinen ilmoitus
 2. PALKKION POISTAMINEN: Kampanjapalkkioiden poistaminen/vähentäminen
 3. PYSÄYTYS: Tilisi tilapäinen hyllyttäminen
 4. TILIN SULKEMINEN: Tilisi pysyvä sulkeminen
 5. PYSYVÄ KIELTO: Pysyvä kielto koko GGPoker Network:iin
 6. VAROJEN TAKAVARIKOINTI: Pelaajan kielletyllä toiminnalla tai käytöksellä voittamien varojen takavarikointi epäreilun pelin uhrien menetysten korvaamiseksi. Takavarikointi voi koskea myös muita kuin pokerilompakossa olevia varoja, kuten päälompakossa olevia varoja sekä mahdollisia vireillä olevia kotiutuksia.

Kielletyt toimintatavat ja käyttäytyminen

Kielletyt toimintatavat ja käyttäytyminen ovat määriteltyjä toimintoja ja käyttäytymismalleja, jotka on ehdottomasti kielletty GGPN:ssä. Kiellettyihin toimintatapoihin ja käyttäytymiseen osallistuminen tai niissä mukana oleminen voi johtaa kussakin lausekkeessa määriteltyihin rangaistuksiin.

2. Reaaliaikaisen avun (RTA) käyttö

2.1. Reaaliaikainen apu (RTA) määritellään ulkoiseksi avuksi, joka joko antaa käyttäjälle epäreilua etua vastustajiin nähden tai vaikuttaa hänen päätöksentekoonsa reaaliaikaisesti tai mahdollistaa pelaamisen tavalla, jota hän ei muuten pystyisi toistamaan.

2.2. Kaikki pokeripöydässä tehtävät päätökset on tehtävä ilman ulkopuolista apua.

2.3. Ulkoiseen apuun kuuluvat, mutta ei rajoitu muun muassa ohjelmistoihin, sovelluksiin, verkkosivustoihin, fyysiseen ja digitaalinen viitemateriaaliin. Kaikenlaisiin kaavioihin nojaaminen pelin aikana on ehdottomasti kielletty. 

2.4. Mahdolliset toimet rikkomuksista: PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

3. Bottien käyttö

3.1. Botilla tarkoitetaan ohjelmistoa, ohjelmia, verkkosivustoja tai sovelluksia, jotka mahdollistavat pelaamisen ilman ihmisen väliintuloa tai vähentävät ihmisen tarvetta tehdä päätöksiä ja/tai suorittaa toimia.

3.2. Jokainen pokeripöydässä tehty päätös tulee tehdä sen henkilön, jolle tili kuuluu.

3.3. Botti sisältää, mutta ei rajoitu tekoälyyn, täysin ja osittain automatisoituun bottiin tai muihin työkaluihin, jotka automatisoivat päätöksiä tai toimia. 

3.4. Mahdolliset toimet rikkomuksista: PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

4. Salainen yhteistyö

4.1. Salainen yhteistyö määritellään käytökseksi, jossa kaksi tai useampi käyttäjä juonittelee saadakseen epäreilua etua vastustajiinsa tai koko vastustajakenttään nähden käteispeleissä tai turnauksissa. 

4.2. Käyttäjien on pelattava kätensä itsenäisesti, omien etujensa mukaisesti.

4.3. Käyttäjät eivät saa missään olosuhteissa jakaa tietoja pokerin taskukorteista reaaliajassa muiden käyttäjien kanssa.

4.4. Käyttäjien on pidättäydyttävä “pehmeästä pelaamisesta”, jolla tarkoitetaan käsien tarkoituksellista pelaamista ei-aggressiivisella tavalla tiettyjä vastustajia (esim. ystäviä, tukijoita tai muita kiinnostavia henkilöitä) vastaan. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on rahakuplatilanne (in-the-money (ITM) bubble) ja rahakuplan jälkeinen usean käden tilanne, jossa yksi tai useampi käyttäjä on all-in.

4.5. Käyttäjät eivät saa juonitella aiheuttaakseen taloudellista vahinkoa toisille käyttäjälle

4.6. Mahdolliset toimet rikkomuksista: VAROITUS, HYLLYTYS, PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

5. Usean tilin käyttö

5.1. Usean tilin käytöksi määritellään useiden tilien tarkoituksellinen luominen ja/tai käyttäminen samalla GGPN-skinillä

5.2. Käyttäjän on ehdottomasti kiellettyä osallistua mihinkään peliin käyttämällä useita tilejä samanaikaisesti.

5.3. Käyttäjän on ehdottomasti kiellettyä osallistua freerolleihin tai promootioihin käyttämällä useita tilejä samanaikaisesti

5.4. Käyttäjät, joilla on varmennetun nimen tili voivat ylläpitää vain yhtä tiliä koko verkossa. On huomattava, että varmennettujen nimien tilejä tarkastellaan herkemmin ja niillä on korkeammat vaatimukset.

5.5. Mahdolliset toimet rikkomuksista: VAROITUS, HYLLYTYS, PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

6. Bum Hunting

6.1. Bum Hunting on määritelty tarkoitukselliseksi kokemattomampien pelaajien etsimiseksi ja taitavampien käyttäjien välttelyksi.

6.2. Käyttäjää on ehdottomasti kielletty tarkkailemasta tiettyjä käyttäjiä ja osallistumasta näihin peleihin missä nämä tietyt käyttäjät ovat paikalla.

6.3. Käyttäjää on ehdottomasti kielletty kohdistamasta toimintaa tiettyihin käyttäjiin esimerkiksi poistumalla pelistä pian tiettyjen käyttäjien lähtemisen jälkeen ja/tai jatkamalla peliä, kun kyseiset käyttäjät palaavat.

6.4. Mahdolliset toimet rikkomuksista: VAROITUS, HYLLYTYS, PALKINTOJEN POISTO, PYSYVÄ PORTTIKIELTO

7. Tietojen louhinta

7.1. Tietojen louhinta on määritelty kuvaamaan mitä tahansa tekoa, joka johtaa muiden kuin oman käsihistorian kertymiseen.

7.2. Käsihistorioiden tuominen on sallittua ainoastaan oman pelaamisen ja tulosten seuraamiseksi.

7.3. Käyttäjän on ehdottomasti kiellettyä antaa suoraa tai epäsuoraa pääsyä omiin PokerCraft-tietoihinsa tai jakaa omaa käsihistoriaansa toiselle osapuolelle, mukaan lukien turnauksen tai turnauksien lopputulokset.

7.4. Mahdolliset toimet rikkomuksista: POKERCRAFTIN KÄYTTÖOIKEUDEN POISTAMINEN, PELIN POISTO, PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

8. Chip Dumping

8.1. Chip Dumping määritellään pelimerkkien tarkoitukselliseksi menettämiseksi toiselle käyttäjälle.

8.2. Kun Chip Dumping on tapahtunut, sekä merkit siirtänyt, että merkit vastaanottanut käyttäjä ovat molemmat syyllisiä.

8.3. Chip Dumping rahansiirtomenetelmänä on ehdottomasti kielletty ja sitä voidaan pitää rahanpesuna. 

8.4. Mahdolliset toimet rikkomuksista: VAROITUS, HYLLYTYS, PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

9. Luvatta tunkeutuminen

9.1. Luvatta tunkeutumiseksi määritellään palaaminen mille tahansa GGPN-verkkosivulle sen jälkeen kun on saanut koko verkon laajuisen porttikiellon.

9.2. Käyttäjää on ehdottomasti kielletty palaamasta GGPN:ään pelaamaan uusilla tai aiemmilla tileillä riippumatta siitä, kuka tilin omistaa, sen jälkeen, kun verkon laajuinen pelikielto on myönnetty.

9.3. Mahdolliset toimet rikkomuksista: PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

10. Tilin jakaminen

10.1. Tilin jakaminen määritellään tilin jakamiseksi kahden tai useamman henkilön kesken. 

10.2. Käyttäjä saa hallita ja pelata vain tilillä, joka on rekisteröity omilla tunnuksilla.

10.3. Mahdolliset toimet rikkomuksista: PYSYVÄ PORTTIKIELTO, PALKINTOJEN POISTO, TAKAVARIKOINTI

11. Pikavoittojen kerääminen

11.1. Pikavoittojen kerääminen määritellään pöydästä poistumiseksi pian merkittävän potin voittamisen jälkeen, mikä estää vastustajilta mahdollisuuden saada takaisin tappionsa.

11.2. Pikavoittejen keräämiseen liittyviä tekijöitä ovat muun muassa potin koko, potin voittamisen jälkeen pelattujen käsien määrä ja tällaisen käyttäytymisen esiintymistiheys. 

11.3. Mahdolliset toimet rikkomuksista: VAROITUS, HYLLYTYS, PALKINTOJEN POISTO, PYSYVÄ PORTTIKIELTO

12. Kampanjan väärinkäyttö

12.1. Kampanjan väärinkäyttö määritellään aktiiviseksi osallistumiseksi mihin tahansa promootioon saadakseen ylimääräisiä bonus-/promootio-/tulostaulukkopalkintoja kuin mihin käyttäjällä on oikeus.

12.2. Mahdolliset toimet rikkomuksista: PALKINTOJEN POISTO, PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

13. Haamuilu

13.1. Haamuilu on määritellään pelaamiseksi jonkun puolesta tilillä, jota itse ei omista, tai jonkun pelaamisen sallimiseksi omalla tilillään.

13.2. Mahdolliset toimet rikkomuksista: PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

14. Hakkerointi

14.1. Hakkerointi määritellään luvattomaksi pääsyksi tilille – sen käyttäjätunnukselle ja salasanalle – vaarantamalla digitaalisia laitteita ja/tai verkkoja.

14.2. Jos käyttäjä on hakkeroinnin uhri, käyttäjän tulee ilmoittaa tapauksesta välittömästi turvallisuustiimille.

14.3. Mahdolliset toimet rikkomuksista: PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

15. Loukkaava käytös

15.1. Loukkaavalla käytöksellä tarkoitetaan mitä tahansa toimintaa, joka on (mutta ei rajoittuen):

 • Herjaavaa, rasistista, mautonta, vihamielistä, säädytöntä, hävytöntä, uhkaavaa, loukkaavaa tai syrjivää
 • Laitonta tai rikolliseen toimintaan liittyvää 
 • Tarkoitus esiintyä toisena henkilönä tai yhteisönä
 • Tarkoitus mainostaa
 • Tarkoituksena kerätä henkilökohtaisia tietoja
 • Tarkoitus pettää tai johtaa muita harhaan
 • Haitallista kenen tahansa osapuolen tietokoneelle, tiedoille tai taloudelliselle turvallisuudelle
 • Katsotaan ”roskapostin” lähettämiseksi muille käyttäjille

15.2. Loukkaava käytös sisältää, mutta ei rajoitu toimintoihin toisen osapuolen profiilikuvaan, chatteihin, SnapCamiin, äänichattiin tai ääniviestiin liittyviin toimiin.

15.3. Mahdolliset toimet rikkomuksista: KESKUSTELUOIKEUKSIEN HYLLYTYS / KESKUSTELUOIKEUKSIEN PYSYVÄ POISTO, VAROITUS, HYLLYTYS, PYSYVÄ PORTTIKIELTO

16. Saalistuskäyttäytyminen

16.1. Saalistuskäyttäytyminen on määritelty miksi tahansa teoksi, jossa hyödynnetään epäeettisiä etuja tai harjoitetaan riistotaktiikoita muihin käyttäjiin nähden ansaitsemattomien etujen saamiseksi.

16.2. Saalistuskäyttäytymiseen sisältyy, mutta ei rajoitu grimmaukseen/pelkän buttonin pelaamiseen, tuplat ja karkuun -taktiikkaan (eng. ratholing) ja monia muita toimia, jotka uhmaavat reilun kilpailun henkeä ja joita pokeriyhteisö pitää epäeettisinä.

16.3. Mahdolliset toimet rikkomuksista: VAROITUS, HYLLYTYS, PYSYVÄ PORTTIKIELTO

17. Kiertäminen

17.1. Kiertäminen on määritelty GGPN:n ja sen ohjelmiston haitallisella tarkoituksella tapahtuvaksi manipuloinniksi voimassa olevien turvatoimien kiertämiseksi.

17.2. Käyttäjällä on ehdottomasti kiellettyä hyödyntää tai yrittää hyödyntää asiakkaan sisällä olevia ohjelmistovirheitä taloudellisen hyödyn saamiseksi.

17.3. Mahdolliset toimet rikkomuksista: PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

18. Tehostettu täytäntöönpano VIP-käteispeleissä ja -turnauksissa

18.1. Käyttäjiä, jotka ovat mukana seuraavissa taloudellisissa suhteissa, on ehdottomasti kielletty pelaamasta samoissa VIP-käteispelipöydissä kuin heidän seuraavat yhteistyökumppanit: staking, vaihtosopimukset, voitonjako tai mikä tahansa pelikassanjakosopimus.

18.2. Käyttäjiä on ehdottomasti kielletty tekemästä sopimuksia, mukaan lukien asiakkaiden ulkopuoliset sopimukset, ennalta määriteltyjen turnausten finaalipöydissä, mukaan lukien GGMillion$ High Roller.

18.3. Mahdolliset toimet rikkomuksista: VAROITUS, HYLLYTYS, PYSYVÄ PORTTIKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI

19. Massadata-analyysi (MDA)

19.1. Massadata-analyysi (MDA) viittaa tietojen keräämiseen tietyistä pelaajaryhmistä ja hyödyntämiskelpoisten heuristiikkojen rakentamista niiden analyysin perusteella.

19.2. Käyttäjiä on ehdottomasti kielletty käyttämästä mitään keinoja systemaattiseen tietojen keräämiseen peleistä tai pelaajien toiminnasta.

19.3. Käyttäjät eivät saa jakaa, myydä tai levittää MDA:lla saatuja analyysejä, havaintoja tai tietoja muiden käyttäjien tai yhteisöjen kanssa.

19.4. Mahdolliset seuraamukset rikkomuksista: VAROITUS, TILIN HYLLYTYS, PYSYVÄ TOIMINTAKIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI.

20. Casino Advantage -pelaaminen

20.1. Casino Advantage -pelaaminen määritellään miksi tahansa toiminnaksi sisältäen, mutta ei rajoittuen seuraavaan:

 • Korttien seuranta pelin aikana;
 • Minkä tahansa laitteiston tai ohjelmiston käyttö pelitulosten analysoimiseksi; ja
 • sellaisten tekniikoiden tai strategioiden käyttö, joiden tarkoituksena on saavuttaa epäreiluja voittoja.

20.2. Mahdolliset toimet rikkomusten varalta: HYLLYTTÄMINEN, PYSYVÄ KIELTO, VAROJEN TAKAVARIKOINTI.

21. Steikkausjärjestelyt

21.1. Turnauksiin osallistuvien käyttäjien on ilmoitettava kaikki kolmansien osapuolten kanssa tehdyt yksityiset steikkausjärjestelyt käyttämällä ”Määritä steikkaaja” -toimintoa turnauksen sisäänoston yhteydessä.

21.2. Näiden järjestelyjen ilmoittamatta jättäminen katsotaan tahalliseksi petokseksi.

21.3. Steikkaus voi olla kiellettyä alueestasi riippuen.

21.4. GGPoker voi pyytää asiakirjoja ja todisteita kaikista steikkausjärjestelyistä, jotka Käyttäjä on velvollinen toimittamaan.

21.5. Mahdolliset toimet rikkomusten varalta: VAROITUS, HYLLYTYS, PYSYVÄ KIELTO

Aputyökalujen tai -palvelujen kielletty käyttö

GGPN kieltää ehdottomasti sellaisten aputyökalujen tai -palveluiden käytön, jotka voivat helpottaa kiellettyjä toimintoja ja käyttäytymistä. Lisäksi kaikkia työkaluja tai palveluita, jotka tarjoavat epäreilua etua vastustajiin nähden tai jotka johtavat GGPokerin käyttöehtojen, tietosuojakäytännön, talon sääntöjen tai SEP:n rikkomiseen, valvotaan tiukasti ja ne kielletään. On huomattava, että tässä luetellut esimerkit aputyökaluista tai -palveluista eivät ole millään tavalla tyhjentävä luettelo.

 • Kaikki työkalut tai palvelut, jotka voivat auttaa pokeritoimintojen suorittamisessa ja siten vaikuttaa pelipäätöksiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, RTA, botit (täysin tai osittain automatisoidut), ratkaisijat, kaaviot tai HUD:t, ovat kiellettyjä. Työkaluja tai palveluita, jotka eivät tue GGPokeria tai ole vuorovaikutuksessa sen kanssa pelaamisen aikana, ei kuitenkaan huomioida.
 • Kaikki työkalut tai palvelut, jotka auttavat lisätoimintojen suorittamista sovellusta käytettäessä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen istuinskriptit tai automaattiset muistiinpanotyökalut.
 • Etäkäyttötyökalut, jotka tarjoavat pääsyn koneelle tai laitteelle mukaan lukien, mutta ei rajoittuen TeamViewer, AnyDesk, ChromeRDP, RDPClip, LogMeIn, Microsoft Remote Desktop, Splashtop, VNC Connect, RemotePC ja Zoho Assist.
 • Kaikenlaiset virtuaalikoneet tai emulaattorit, jotka kätkevät oman koneen ja laitteen, mukaan lukien muun muassa Oracle VM VirtualBox, VMware, Parallels, Microsoft Hyper-V, Nox, Bluestacks tai MEnu.
 • VPN:t, välityspalvelimet tai muut työkalut, jotka peittävät henkilön sijainnin.
 • Kaikki työkalut tai palvelut, jotka on suunniteltu poimimaan tai louhimaan pelitietoja GGPN:stä. 
 • Kaikki työkalut tai palvelut, jotka mahdollistavat pääsyn useisiin laitteisiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen Mouse without Borders, ShareMouse, Synergy ja Input Director.