Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 28. kesäkuuta 2021 alkaen.

GGPoker haluaa suojella henkilötietojen yksityisyyttä, joita saatat halutessasi antaa meille (“henkilötiedot”). GGPoker varmistaa, että henkilötietojesi käsittely on yleisen tietosuoja-asetuksen (“GDPR”), (asetus (EU) 2016/679) mukaista. Näin ollen GGPoker julkaisee tämän käytännön ilmoittaakseen sinulle, miten käytämme henkilötietojasi.

Tämä käytäntö koskee yritystä ja sen suoraan tai epäsuorasti määräysvallassa olevia kokonaan omistamia tytäryhtiöitä, jotka harjoittavat liiketoimintaa Euroopan unionin (EU) Euroopan talousalueella (ETA) tai käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja EU:n/ETA:n alueella.

 1. Johdanto

1.1 Tässä tietosuojailmoituksessa esitetään, miten NSUS MALTA LIMITED (jäljempänä “GGPoker “, “me”, “meitä” tai “meidän”) käyttää ja suojaa tietoja, jotka annat meille, käydessäsi tai käyttäessäsi en.ggpoker.eu-sivustoa (“Verkkosivusto”), ja miten GGPoker kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ja varmistaa, että me toteutamme alla mainitut toimenpiteet tällaisten henkilötietojen suojaamiseksi.

1.2 Käyttämällä palveluitamme vahvistat, että olet lukenut tämän tietosuojakäytännön ehdot ja hyväksyt ne sekä annat suostumuksesi siihen, että GGPoker käyttää henkilötietojasi tämän tietosuojakäytännön kohdassa 3 mainittuihin tarkoituksiin. Jos et halua antaa henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä esitetyin perustein, sinun ei tule syöttää asiaankuuluvia tietoja verkkosivustolle tai antaa henkilötietojasi meille muulla tavoin. Jos et kuitenkaan anna henkilötietojasi, et ehkä pysty käyttämään kaikkia palveluita.

1.3 Tässä tietosuojakäytännössä määrittelemättömät isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit määritellään käyttöehdoissa.

Tämä tietosuojakäytäntö on sisällytetty käyttöehtoihin ja on niiden osa.

1.4 Määritelmät:

Seuraavilla tässä asiakirjassa käytetyillä termeillä “Anonymisointi”, “Rekisterinpitäjä”, “Käsittelijä”, “Rekisteröity”, “Tietojen siirrettävyys” “Henkilötiedot”, “Käsitellyt/käsittely”, “Pseudonymisointi”, “Henkilötietojen rajat ylittävä käsittely”, “Valvontaviranomainen” on sama merkitys kuin GDPR:ssä:

“Sinä” tarkoittaa pelaajaa, “rekisteröityä”, joka käyttää GGPokerin palveluja.

“Vierailija” tarkoittaa muuta henkilöä kuin käyttäjää, joka käyttää julkista aluetta, mutta jolla ei ole pääsyä Sivuston tai palvelun rajoitettuihin alueisiin.

1.5 Periaatteet:

Tämä käytäntö perustuu seuraaviin GDPR:n periaatteisiin:

 • Henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava laillisella, oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla;
 • Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään ainoastaan määritettyjä, nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten, eikä jatkokäsittelyä, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa, suoriteta;
 • Henkilötietojen keräämisen ja säilyttämisen on oltava riittävää, asianmukaista ja rajoitettua siihen, mikä on tarpeen suhteessa tarkoitukseen, jota varten niitä käsitellään;
 • Henkilötiedot ovat tarkkoja ja tarvittaessa ajan tasalla;
 • Kaikki asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että henkilötiedot, jotka ovat virheellisiä niiden käsittelyn tarkoituksiin nähden, poistetaan tai oikaistaan viipymättä;
 • Henkilötietoja säilytetään muodossa, joka mahdollistaa rekisteröidyn tunnistamisen, enintään niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen kannalta, jota varten henkilötiedot on käsitelty.
 • Kaikki henkilötiedot on pidettävä luottamuksellisina ja säilytettävä tavalla, joka takaa asianmukaisen turvallisuuden;
 • Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos on tarpeen, että ne voivat tarjota palveluja sopimuksen mukaan, jolloin rekisteröity;
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää saada pääsy henkilötietoihin, pyytää niiden oikaisemista tai poistamista, käsittelyn rajoittamista tai käsittelyn vastustamista sekä oikeus tietojen siirrettävyyteen.
 1. Keräämämme tiedot:

2.1 Osana palvelujen tarjoamista sinulle keräämme henkilötietojasi rekisteröidessäsi tilin. “Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka tekevät sinut tunnistettavaksi tai joiden perusteella sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa, mukaan lukien mm. etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, kotiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, syntymäaika, henkilötunnustiedot, sähköiset sijaintitiedot ja sähköisen laitteen tiedot – tämä kattaa passin/lisenssin, MAC-osoitteen ja IP-osoitteen.

2.2 Osana palvelujen tarjoamista sinulle keräämme myös tietoja suorittamistasi tapahtumista, kuten tietoa käytetyistä maksukorteista, tietoa pelaamistasi peleistä ja taustalla olevista pelitapahtumista.

 1. Miten käytämme henkilötietojasi

3.1 Palveluitamme tarjotessamme varmistamme, että keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n mukaisesti. Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme:

3.1.1 Perustaa, hallinnoida ja hallita tiliäsi ja tietojasi (mukaan lukien talletusten ja nostojen käsittely);

3.1.2 Tarjota ja personoida Palvelumme (mukaan lukien vedonlyönti ja peliemme pelaaminen);

3.1.3 vastaanottaa ja vastata viesteihisi ja pyyntöihisi;

3.1.4 Ilmoittaa sinulle ohjelmistojen ja/tai palveluiden päivityksistä;

3.1.5 Varmistaa, että pystymme täyttämään tiliäsi koskevat lakisääteiset velvollisuutemme, muun muassa tarkistamalla meille antamiesi tietojen oikeellisuuden;

3.1.6 Noudatamme sovellettavien lakien mukaisia velvoitteitamme ja velvoitteitamme sääntelyviranomaisia kohtaan niillä lainkäyttöalueilla, joilla meillä on toimilupa (mukaan lukien UK Gambling Commission);

3.1.7 tutkia ja avustaa tutkimuksissa, jotka koskevat epäiltyä lainvastaista, petollista tai muuta epäasiallista toimintaa, joka liittyy Palveluihin (mukaan lukien tarvittaessa valtuutettujen tahojen/viranomaisten pyyntöjen käsitteleminen tietojen jakamiseksi);

3.1.8 Suorittaa markkinatutkimuskampanjoita;

3.1.9 Sinun ja muiden asiakkaiden Palveluiden käyttöä koskevien tilastojen laatiminen;

3.1.10 Palveluita koskevien tietojen ja tuen tarjoaminen, mukaan lukien Palveluihin tehtävät muutokset, tekniset päivitykset ja käyttöehtojen muutokset (mukaan lukien tämä tietosuojakäytäntö);

3.1.11 Suostumuksellasi pitää sinut ajan tasalla tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä tarjouksista ja kampanjoista;

3.1.12 tukemaan muita tarkoituksia, jotka ovat tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai jotka on nimenomaisesti ilmoitettu henkilötietoja antaessasi. Nämä ovat “tarkoitukset”, joita varten voimme kerätä henkilötietojasi.

3.2 Jos haluat milloin tahansa, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn edellä mainittuja tarkoituksia varten, sinun on otettava meihin yhteyttä, ja me ryhdymme asianmukaisiin toimiin lopettaaksemme tietojen käsittelyn. Huomaa, että tämä saattaa tarkoittaa tilisi sulkemista. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

3.3 Palvelun laadun varmistamiseksi voimme seurata kaikkea kanssamme käytävää kirjallista tai sähköpostitse tapahtuvaa viestintää (“tallenteet”). Kaikki tallenteet pysyvät GGPokerin omaisuutena ja niitä käytetään vain yllä mainittuihin tarkoituksiin.

3.4 Ilmoitamme käsittelytarkoitusten muutoksista sinulle tietosuojailmoituksella, jossa kerromme sinulle muutoksista ja pyydämme mahdollisesti tarvittavaa lisäsuostumusta.

 1. Henkilötietojesi luovuttaminen

4.1 Lukuun ottamatta tässä Käytännössä kuvattuja tapauksia, emme luovuta tarkoituksellisesti Palvelussa keräämiämme ja/tai säilyttämiämme henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman sinun etukäteen antamaasi nimenomaista suostumusta. Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

4.2 Kaikille konserniimme kuuluville yrityksille (mukaan lukien sen työntekijöille ja alihankkijoille), jotka avustavat meitä Palveluiden tarjoamisessa tai joilla on muutoin tarve tietää kyseiset tiedot;

4.3 Kaikille kolmansille osapuolille, jotka avustavat meitä Palveluiden tarjoamisessa, mukaan lukien muun muassa maksujen käsittelijät ja markkinointipalvelujen tarjoajat;

4.4 Kaikki kolmannet osapuolet, jotka voivat auttaa meitä henkilötietojesi paikkansapitävyyden tarkistamisessa, mukaan lukien rahoituslaitokset ja luottotietotoimistot (tällainen kolmas osapuoli voi säilyttää jäljen tiedonhausta. Turvallisuuden käyttö/suunniteltu käyttö kuuluu tähän kategoriaan henkilöllisyyden ja asiakirjojen tarkistamista varten.

4.5 Kaikki kolmannet osapuolet, jotka avustavat meitä Palvelujen käytön valvonnassa, mukaan lukien petosten ja salaisen yhteistyön havaitseminen ja estäminen;

4.6 Kaikki alihankkijat tai muut neuvonantajat, jotka tarkastavat liiketoimintaprosessejamme tai joilla on tarve päästä käsiksi tällaisiin tietoihin meitä neuvoakseen;

4.7 Kaikki lainvalvontaviranomaiset, joilla voi olla kohtuullinen vaatimus päästä käsiksi henkilötietoihisi;

4.8 Kaikki sääntelyelimet tai valtuutetut tahot, joilla voi olla kohtuullinen vaatimus päästä käsiksi henkilötietoihisi; ja

4.9 GGPokerin mahdollisille ostajille tai sijoittajille tai konserniin kuuluville yhtiöille (mukaan lukien maksukyvyttömyystilanteessa).

4.10 Pidämme rekisteröidyt ajan tasalla ja varmistamme, että nämä luotetut kumppanit ja/tai kolmannet osapuolet noudattavat pakollisia tietosuojatoimenpiteitä. Tällaisen tiedonsiirron aikana me toteutamme kaikki asianmukaiset organisatoriset, tekniset ja oikeudelliset suojatoimenpiteet. Henkilötietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle tapahtuu kohdassa 12 kuvatun menettelyn mukaisesti.

4.11 Yhtiö antaa asiakkailleen mahdollisuuden käyttää “chat-huoneita”, joissa pelaajat voivat kommunikoida keskenään. Vaikka varmistamme, että pelaajat noudattavat “chat-huonekäytänteissä” asetettuja ehtoja, emme ole vastuussa chat-huoneidemme käytöstä mahdollisesti aiheutuvista tietosuojaloukkauksista. Siksi otat vastuun, emmekä missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua tietomurroista.

4.12 Jos haluat milloin tahansa, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn edellä mainittuja tarkoituksia varten, sinun on otettava meihin yhteyttä, ja me ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin lopettaaksemme tietojen käsittelyn. Huomaa, että tämä saattaa tarkoittaa tilisi sulkemista. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected]

 1. Rekisteröidyn oikeudet

5.1 Kunnioitamme yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksiasi ja tarjoamme sinulle kohtuullisen pääsyn henkilötietoihin, jotka olet mahdollisesti antanut käyttäessäsi Palveluita. Tärkeimmät tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeutesi ovat:

 1. oikeus saada tietoja;
 2. oikeus tutustua tietoihin;
 3. oikeus tietojen oikaisemiseen;
 4. oikeus tietojen poistamiseen;
 5. oikeus rajoittaa käsittelyä;
 6. oikeus vastustaa käsittelyä;
 7. oikeus tietojen siirrettävyyteen;
 8. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; ja
 9. oikeus peruuttaa suostumus.

5.2 Jos haluat tutustua muihin hallussamme oleviin henkilötietoihin tai muuttaa niitä tai pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: [email protected] Vastaamme pyyntöösi seitsemänkymmenen kahden (72) tunnin kuluessa ja käsittelemme sen viipymättä. GGPoker vastaa näihin pyyntöihin kuukauden kuluessa, ja tätä aikaa voidaan pidentää erityisen monimutkaisten pyyntöjen osalta sovellettavan lain mukaisesti. Säilytämme tietojasi niin kauan kuin tilisi on aktiivinen, jos se on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi sinulle tai laillisten velvoitteidemme noudattamiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja sopimustemme noudattamisen valvomiseksi kohdassa 13 kuvatulla tavalla.

5.3 Voit päivittää, korjata tai poistaa tilisi tietoja ja asetuksia milloin tahansa menemällä tilisi asetukset -sivulle Kassan ‘Oma tili’ -välilehdellä. Huomaa, että vaikka kaikki tekemäsi muutokset näkyvät aktiivisten käyttäjien tietokannoissa välittömästi tai kohtuullisen ajan kuluessa, voimme säilyttää kaikki antamasi tiedot varmuuskopiointia, arkistointia, petosten ja väärinkäytösten estämistä, analyysejä, lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä varten tai jos muutoin perustellusti uskomme, että meillä on siihen oikeutettu syy. Sovellamme tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan anonymisointia tai pseudonymisointia henkilötietoihin vähentääkseen rekisteröityihin kohdistuvia riskejä.

5.4 Voit kieltäytyä jakamasta tiettyjä henkilötietoja kanssamme, jolloin emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle joitakin tai kaikkia Palvelun ominaisuuksia ja toimintoja.

5.5 Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä laillisin perustein, paitsi jos sovellettava laki sallii toisin.

5.6 Pidätämme oikeuden pidättäytyä henkilötietojen luovuttamisesta sovellettavan lain mukaisesti, jos luovuttaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

5.7 Sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen, jolloin sinä rekisteröitynä voit pyytää saada kaikki säilyttämämme henkilötiedot maksutta jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Pidätämme kuitenkin oikeuden periä maksun tällaisten pyyntöjen täyttämisestä, jos niitä pidetään ilmeisen perusteettomina tai kohtuuttomina. Yhtiö voi periä kohtuullisen hallintokulumaksun, jos lisäkopioita pyydetään. Me pidämme kirjaa ja “lokia” näistä pyynnöistä.

5.8 Kun saamme rekisteröidyiltä pyyntöjä henkilötietojen hävittämisestä, varmistamme, että nämä pyynnöt käsitellään kohtuullisessa ajassa. Pidämme kirjaa, mukaan lukien lokia näistä pyynnöistä.

5.9 Pyrimme myös hankkimaan asianmukaiset hävittämismekanismit sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei vuoda organisaation ulkopuolelle.

5.10 Jos emme pysty noudattamaan vaadittuja tietosuojavelvoitteita, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 1. Yhteydenotto

6.1 Saadaksesi täydelliset tiedot GGPoker Groupin jäsenistä ja siitä, missä ne toimivat, ota meihin yhteyttä osoitteessa [email protected]

6.2 Jos milloin tahansa uskot, että emme ole noudattaneet tätä tietosuojakäytäntöä, ota meihin yhteyttä [email protected], niin pyrimme viipymättä selvittämään ja korjaamaan ongelman.

 1. Mainonta ja evästeiden käyttö

7.1 Evästeet ovat tietoja, jotka verkkosivusto siirtää tietokoneen kiintolevylle tietojen tallentamista varten. Evästeet voivat tehdä verkosta hyödyllisemmän tallentamalla tietoja mieltymyksistäsi tietyillä sivustoilla, jolloin verkkosivustojen omistajat voivat tarjota käyttäjilleen hyödyllisempiä ominaisuuksia. Evästeet eivät sisällä nimi- tai osoitetietoja tai tietoja, joiden avulla sinuun voitaisiin ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin. Useimmat selaimet on aluksi asetettu hyväksymään evästeet. Voit halutessasi asettaa selaimesi poistamaan evästeet käytöstä tai ilmoittamaan, kun niitä asetetaan.

7.2 Tietoa evästeiden käytöstä poistamisesta saat joko käyttöjärjestelmäsi käsikirjasta tai selaimesi oppaasta tai ottamalla yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi. Koska GGPoker saattaa kuitenkin joskus käyttää evästeitä, et ehkä pysty hyödyntämään verkkosivustoamme täysimääräisesti, jos poistat evästeet käytöstä.

7.3 Nettipokeripalvelumme käyttää istuntoevästeitä istuntosi luomiseen ja ylläpitämiseen kanssamme. Kun evästeet ovat käytössä, sinun ei pitäisi huomata mitään eroa palveluun. GGPoker vaatii selaimesi hyväksymään istuntoevästeen ennen kuin voit kirjautua sisään tai rekisteröityä palveluun. Istuntoevästeet ovat olemassa vain siihen asti, kunnes suljet selaimesi, toisin kuin pysyvät evästeet, joita selaimesi säilyttää niiden vanhentumiseen asti. Jos selaimesi on asetettu estämään evästeet, voi se rajoittaa GGPokerin käyttöäsi.

7.4 GGPokerin verkkosivut voivat sisältää elektronisia kuvia, jotka tunnetaan nimellä web beacon tai spotlight tag. Näiden avulla GGPoker voi laskea käyttäjät, jotka ovat käyneet tietyillä sivuilla verkkosivuillamme. Emme käytä web beaconeja ja spotlight-tageja henkilökohtaisten tietojesi saamiseksi, vaan ne ovat vain työkalu, jota käytämme analysoidaksemme, mitä verkkosivuja asiakkaat katsovat, yhdistetyllä tavalla.

7.6 Jos vastustat evästeiden käyttöä tai haluat poistaa tietokoneellesi jo tallennetut evästeet, noudata selaimessasi tai vastaavassa ohjelmistossa olevia ohjeita olemassa olevien evästeiden poistamiseksi ja tulevien evästeiden poistamiseksi käytöstä. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.aboutcookies.org. Huomaa, että poistamalla tai poistamalla evästeet käytöstä et ehkä pääse käyttämään tiettyjä verkkosivuston alueita tai ominaisuuksia.

7.7 Osana verkkosivuston toimintaa ja sivuston liikennettä koskevaa tilastollista analyysia varten verkkosivustomme kirjaa automaattisesti internetin IP-osoitteet. Emme kirjaa verkkosivuston kävijöiden sähköpostiosoitteita. Mainontajärjestelmämme kirjaa IP-osoitteet, jotta voimme tarjota tarkempia mainosominaisuuksia, kuten kielikohtaisia bannereita.

7.8 Vaikka Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä verkkosivustoille, joita ylläpitävät muut osapuolet kuin me, emme ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

 1. Alaikäisten ja lasten tietosuoja

8.1 Alaikäisten yksityisyyden suojaaminen on erityisen tärkeää. Palveluamme ei ole suunnattu alle 18-vuotiaille lapsille, emmekä tietoisesti kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 18-vuotias, älä käytä tai hanki pääsyä Palveluun missään vaiheessa tai millään tavalla. Jos saamme tietää, että Palvelussa on kerätty henkilötietoja alle 18-vuotiailta henkilöiltä, ryhdymme asianmukaisiin toimiin näiden tietojen poistamiseksi. Jos olet vanhempi tai huoltaja ja huomaat, että alle 18-vuotiaalla lapsellasi on tili Palvelussa, voit ilmoittaa siitä meille osoitteeseen [email protected] ja pyytää meitä poistamaan lapsesi henkilötiedot järjestelmistämme.

 1. Turvallisuus

9.1 Toteutamme asianmukaiset turvatoimet suojellaksemme tietojasi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, paljastamiselta tai tuhoamiselta. GGPoker on ryhtynyt toimenpiteisiin varmistaakseen henkilötietoja käsittelevien järjestelmien ja palveluiden jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden ja kestävyyden sekä palauttaakseen tietojen saatavuuden ajoissa fyysisen tai teknisen häiriön sattuessa.

9.2 Voittosi ja kotiutuksesi pidetään ehdottoman luottamuksellisina, ja voittotiedot säilytetään turvallisissa toimintaympäristöissä. Emme luovuta voittotietoja kolmansille osapuolille, ellei laki, asetus tai vastaava valtion viranomainen vaadi tietojen luovuttamista.

9.3 Mikään Internetin välityksellä tapahtuva siirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmenetelmä ei ole 100-prosenttisen turvallinen. Emme voi varmistaa tai taata meille lähettämiesi tai palveluun tallentamiesi tietojen turvallisuutta, mutta varmistamme kuitenkin, että henkilötietojen suojaamiseen suunniteltuja riittäviä turvamekanismeja käytetään estämään henkilötietojen varastaminen, väärinkäyttö tai väärinkäyttö sekä estämään henkilötietojen tietoturvaloukkaukset. Jos uskot, että henkilötietojasi on loukattu, ota meihin yhteyttä [email protected].

 1. Tietomurto

10.1 Kun saamme tietää epäillystä tai todellisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, suoritamme sisäisen tutkimuksen ja ryhdymme asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ajoissa. Jos rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuu riski, ilmoitamme asiasta asianomaisille valvontaviranomaisille ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa.

10.2 Jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille, tietosuojavastaavan on varmistettava, että kaikille asianomaisille rekisteröidyille ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä.

 1. Tietosuoja-asetukset

11.1 Vaikka saatamme antaa sinun säätää yksityisyysasetuksiasi rajoittaaksesi pääsyä tiettyihin henkilötietoihin, ota huomioon, että mikään turvatoimi ei ole täydellinen tai läpäisemätön. Lisäksi emme voi valvoa niiden muiden käyttäjien toimia, joiden kanssa saatat päättää jakaa tietojasi. Emme voi emmekä takaa, että asiattomat henkilöt eivät näe tietoja, joita julkaiset tai lähetät palveluun. Olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin suojellaksemme henkilötietojasi mahdollisimman hyvin siirron aikana käyttämällä verkkosivustollamme HTTPS:ää ja TLS 1.2:ta (vahva protokolla), ECDHE_RSA:ta P-256:lla (vahva avaintenvaihto) ja AES_256_GCM:ää (vahva salausmenetelmä).

 1. Tietojen säilyttäminen

12.1 Henkilötietoja, joita käsittelemme mitä tahansa tarkoitusta tai tarkoituksia varten, ei säilytetä kauemmin kuin on kyseistä tarkoitusta tai kyseisiä tarkoituksia varten tarpeen.

12.2 Säilytämme sinusta kerättyjä henkilötietoja vain niin kauan kuin tilisi on aktiivinen tai muutoin rajoitetun ajan niin kauan kuin tarvitsemme niitä niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten olemme ne alun perin keränneet, ellei laki toisin edellytä.

12.3 Säilytysajat voivat vaihdella muutamasta kuukaudesta tiedustelujen osalta yli kymmeneen vuoteen, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvollisuutemme ja tietojen säilyttämiskäytäntömme mukaisesti ratkaista riitoja ja panna sopimuksemme täytäntöön tai suojella sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeitä etuja.

12.4 Varmistamme, että kaikki työntekijät, asiamiehet, toimeksisaajat, alihankkijat, toimittajat ja muut kolmannet osapuolet noudattavat asettamiamme säilytysaikoja ja että heidät on asianmukaisesti koulutettu noudattamaan niitä.

 1. Kansainväliset siirrot

13.1 GGPoker on osa yritysryhmää, ja meille antamasi henkilötiedot voidaan siirtää ja tallentaa Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin, koska käytämme toimittajia ja käsittelijöitä, jotka sijaitsevat EU:n/ETA:n ulkopuolella, tai käytämme palvelimia, jotka sijaitsevat EU:n/ETA:n ulkopuolella, kuten Kanadassa sijaitsevan NSUS Groupin tapauksessa. Henkilötietoja voi käsitellä myös EU:n/ETA:n ulkopuolella toimiva henkilökunta, joka työskentelee toimittajallamme, kuten GGpokerilla. Henkilötietojesi siirto voi tapahtua, jos palvelimemme sijaitsevat EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa tai jos yksi palveluntarjoajistamme sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa. Jos siirrämme tai tallennamme henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle tällä tavoin, ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme, että yksityisyydensuojaa koskevat oikeutesi säilyvät suojattuina tässä tietosuojakäytännössä GDPR:n ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti.

 1. Tietosuojavastaava/edustaja

14.1 Tietosuojavastaavamme, joka vastaa yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvistä asioista GGPokerilla, on tavoitettavissa osoitteesta [email protected]

14.2 Henkilötietojen suojaa koskevien sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti jokainen pyyntö/tiedustelu ratkaistaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

14.3 Ottaessamme yhteyttä ja lähettäessämme tällaisia pyyntöjä panostamme kohtuullisiin ponnisteluihin henkilöllisyytesi vahvistamiseksi ja henkilötietojen luvattoman käsittelyn estämiseksi.

 1. Vastuullisuus

15.1 Olemme vastuussa edellä esitettyjen periaatteiden noudattamisesta ja pystymme osoittamaan sen.

15.2 GGPoker suorittaa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin (DPIA) säännöllisesti ja/tai tietojenkäsittelytoiminnan muutosten yhteydessä tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointiohjeiden mukaisesti.

 1. Sovellettava laki

16.1 Tämän käytänteen tarkoituksena on noudattaa sen sijoittautumispaikan ja maan lakeja ja määräyksiä, jossa GGPoker Limited toimii. Jos tämän politiikan ja sovellettavien lakien ja asetusten välillä on ristiriita, jälkimmäiset ovat ensisijaisia.

 1. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

17.1 Yhtiön kehittyessä saattaa olla tarpeen päivittää tätä käytäntöä, jotta se pysyy mukana verkkosivuston, ohjelmistojen, palveluiden, liiketoiminnan ja sovellettavien lakien muutoksissa. Pidämme kuitenkin aina kiinni sitoumuksestamme kunnioittaa rekisteröidyn yksityisyyttä. Varmistamme, että ilmoitamme rekisteröidyille kaikista tämän käytännön olennaisista muutoksista sähköpostitse (viimeisin rekisteröidyn antama sähköpostiosoite) tai julkaisemme kaikki muut tähän käytäntöön tehdyt muutokset ja niiden voimaantulopäivämäärän verkkosivuston helposti löydettävällä alueella.

 1. Voimassaolo

Tämä asiakirja on päivitetty 28. kesäkuuta 2021, ja se on voimassa kyseisestä päivästä alkaen.

Yhteystiedot: Tietosuojavastaava

Sähköposti: [email protected]

Yrityksen osoite: Level 3, Suite NO.2386, Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, Malta.