Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 29.3.2024 alkaen.

 

GGPoker haluaa suojella henkilötietojen yksityisyyttä, joita saatat halutessasi antaa meille (“henkilötiedot”). GGPoker varmistaa, että henkilötietojesi käsittely on yleisen tietosuoja-asetuksen (“GDPR”), (asetus (EU) 2016/679) mukaista. Näin ollen GGPoker julkaisee tämän käytännön ilmoittaakseen sinulle, miten käytämme henkilötietojasi.

 

Tämä käytäntö koskee yritystä ja konserniin kuuluvia yhtiöitä, jotka harjoittavat liiketoimintaa Euroopan unionin (EU) Euroopan talousalueella (ETA) tai käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja EU:n/ETA:n alueella.

 

1. Johdanto
1.1 Tässä tietosuojailmoituksessa esitetään miten GGPoker (jäljempänä “me”, “meitä” tai “meidän”) yritys, jonka toimintaa operoi NSUS Malta Limited., yhtiö jonka pääkonttori on rekisteröity Maltalle osoitteeseenLevel 3 (Suite No: 2386), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara BKR4013, Malta, joka muodostaa osan NSUS Group:sta

1.2 GGPoker kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ja varmistaa, että me toteutamme alla mainitut toimenpiteet tällaisten henkilötietojen suojaamiseksi.

1.3 Käyttämällä palveluitamme vahvistat, että olet lukenut tämän tietosuojakäytännön ehdot. Jos et halua luovuttaa henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla, sinun ei tule syöttää asiaankuuluvia tietoja verkkosivustolle tai muuten luovuttaa henkilötietojasi meille. Jos et kuitenkaan anna henkilötietojasi, et välttämättä pysty käyttämään kaikkia palveluita.

1.4 Tässä tietosuojakäytännössä määrittelemättömät isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit määritellään käyttöehdoissa.

Tämä tietosuojakäytäntö on sisällytetty käyttöehtoihin ja on niiden osa.

1.5 Määritelmät:

Seuraavilla tässä asiakirjassa käytetyillä termeillä “Anonymisointi”, “Rekisterinpitäjä”, “Käsittelijä”, “Rekisteröity”, “Tietojen siirrettävyys” “Henkilötiedot”, “Käsitellyt/käsittely”, “Pseudonymisointi”, “Henkilötietojen rajat ylittävä käsittely”, “Valvontaviranomainen” on sama merkitys kuin GDPR:ssä:

”Ryhmä” tarkoittaa NSUS-konsernin yrityksiä, jotka ovat eriteltynä GGN Europe Limited (Malta), NSUS Limited (Irlanti), NSUS Group Inc. (Kanada) ja NSUS LAB Korea (Etelä-Korea).

“Sinä” tarkoittaa pelaajaa, “rekisteröityä”, joka käyttää GGPokerin palveluja.

“Vierailija” tarkoittaa muuta henkilöä kuin käyttäjää, joka käyttää julkista aluetta, mutta jolla ei ole pääsyä sivuston tai palvelun rajoitettuihin alueisiin.

1.6 Periaatteet:

Tämä käytäntö perustuu seuraaviin GDPR:n periaatteisiin:

Henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava laillisella, oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla;

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään ainoastaan määritettyjä, nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten, eikä jatkokäsittelyä, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa, suoriteta;

Henkilötietojen keräämisen ja säilyttämisen on oltava riittävää, asianmukaista ja rajoitettua siihen, mikä on tarpeen suhteessa tarkoitukseen, jota varten niitä käsitellään;

Henkilötiedot ovat tarkkoja ja tarvittaessa ajan tasalla;

Kaikki asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että henkilötiedot, jotka ovat virheellisiä niiden käsittelyn tarkoituksiin nähden, poistetaan tai oikaistaan viipymättä;

Henkilötietoja säilytetään muodossa, joka mahdollistaa rekisteröidyn tunnistamisen, enintään niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen kannalta, jota varten henkilötiedot on käsitelty.

Kaikki henkilötiedot on pidettävä luottamuksellisina ja säilytettävä tavalla, joka takaa asianmukaisen turvallisuuden;

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos on tarpeen, että ne voivat tarjota palveluja sopimuksen mukaan, jolloin rekisteröity;

Rekisteröidyllä on oikeus saada pyytää pääsy henkilötietoihin, pyytää niiden oikaisemista tai poistamista, käsittelyn rajoittamista tai käsittelyn vastustamista sekä oikeus tietojen siirrettävyyteen.

 

2. Keräämämme tiedot:
2.1 Osana palveluiden tarjoamista sinulle keräämme henkilötietojasi tilin rekisteröinnin yhteydessä. Keräämme, käytämme, tallennamme ja siirrämme seuraavanlaisia sinua koskevia henkilötietoja:

 • etunimi
 • sukunimi 
 • sähköpostiosoite 
 • sukupuoli
 • osoite
 • kansallisuus
 • syntymäpaikka
 • matkapuhelinnumero
 • syntymäaika
 • henkilötodistuksen tiedot
 • sähköiset sijaintitiedot ja elektroniset laitetiedot – tämä kattaa passin/lisenssin, MAC-osoitteen ja IP-osoitteen
 • ammatti
 • tulotiedot ja -asiakirjat pelaajan maksukyvyn ja varallisuuden/varojen alkuperän tarkistamiseksi.
 • käytettyjen maksutapojen todennus

2.2 Osana palveluiden tarjoamista sinulle keräämme myös tietoja suorittamistasi tapahtumista, mukaan lukien tiedot käytetyistä maksukorteista, pelaamistasi peleistä ja taustalla olevista pelitapahtumista.

2.3 Keräämme, käytämme ja jaamme myös koottuja tietoja, kuten tilastotietoja, mihin tahansa tarkoitukseen. Henkilötiedoistasi voidaan johtaa koottuja tietoja, mutta niitä ei pidetä lain mukaan henkilötiedona, koska nämä tiedot eivät suoraan tai välillisesti paljasta henkilöllisyyttäsi. Voimme esimerkiksi koota tietoja, jotka liittyvät sinun ja muiden asiakkaiden palveluiden käyttöön. Jos kuitenkin yhdistämme tai yhdistämme koottuja tietoja henkilötietoihisi, jotta sinut voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina, joita käytetään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

2.4 Emme kerää sinusta mitään erityisryhmiä koskevia henkilötietoja (tämä sisältää tiedot rodustasi tai etnisestä taustastasi, uskonnollisista tai filosofisista vakaumuksistasi, seksielämästäsi, seksuaalisesta suuntautumisestasi, poliittisista mielipiteistäsi, ammattiliittojen jäsenyydestä, terveydestäsi sekä geneettisistä ja biometrisista tiedoistasi ). Emme myöskään kerää tietoja rikostuomioista tai rikoksista.

 

3. Miten käytämme henkilötietojasi
3.1 Palvelujamme tarjoaessamme varmistamme, että keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n mukaisesti. Olemme laatineet alla taulukkomuodossa kuvauksen siitä, kuinka käytämme henkilötietojasi ja laillisen perusteen, johon luotamme käyttäessämme sitä. 

 

Tarkoitus Oikeudellinen peruste
Perustaa, hallinnoida ja hallita tiliäsi ja tietojasi (mukaan lukien talletusten ja nostojen käsittely) Sopimuksen täyttäminen kanssasi.
Tarjota ja personoida Palvelumme (mukaan lukien vedonlyönti ja peliemme pelaaminen) Sopimuksen täyttäminen kanssasi.
Palvelujen personointiin Tarpeellinen oikeutetun etumme vuoksi (kannustimien, kuten bonuksien ja promootioiden tarjoaminen pelaajien sitoutumisen lisäämiseksi).

Sopimuksen täyttäminen kanssasi, jos viestintä liittyy palveluidemme käyttöön.

Vastaanottaa ja vastata viesteihisi ja pyyntöihisi Tarpeellista oikeutettujen etujemme vuoksi (hallinnoida suhteemme kanssasi ja pitää rekisterimme ajan tasalla).
Tiliäsi koskevien lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi, mukaan lukien meille antamiesi tietojen oikeellisuuden varmistaminen Laillinen velvoite
Noudattaaksemme sovellettavien lakien mukaisia velvoitteitamme ja sääntelyviranomaisia niillä lainkäyttöalueilla, joilla meillä on lisenssi (mukaan lukien Maltan peliviranomainen) Laillinen velvoite
Palveluihin liittyvän epäillyn laittoman, vilpillisen tai muun sopimattoman toiminnan tunnistaminen, tutkiminen ja tutkiminen (mukaan lukien tarvittaessa valtuutettujen tahojen/viranomaisten tietojen jakamista koskevien pyyntöjen käsittely) Laillinen velvoite/oikeutettu intressi turvallisen peliympäristön takaamiseksi.
Markkinatutkimuskampanjoiden toteuttaminen Tarpeellinen oikeutettujen etujemme vuoksi (liiketoimintamme kasvattamiseksi).
Antaaksemme sinulle tietoja ja tukea palveluista, mukaan lukien muutokset palveluihin, tekniset päivitykset ja muutokset käyttöehtoihin (mukaan lukien tämä tietosuojakäytäntö) Tarpeellinen oikeutettujen etujemme vuoksi (liiketoimintamme kasvattamiseksi).
Tietojesi jakaminen ammatillisten neuvonantajien, kuten lakimiesten ja konsulttien sekä online-/livetapahtumakumppaneiden kanssa Oikeutetut intressi saada ammatillista neuvontaa oikeudellisiin ja liiketoimintatarpeisiin sekä petosten ja huijausten estämiseen
Jakaa tietosi muille ryhmän jäsenille saadaksemme apua palvelujen tarjoamisessa Oikeutetut edut, jotta voimme tarjota palveluja
Asettamiesi rajojen noudattamiseen, kuten talletus-, panos-/kulutus-/tappiorajoihin Suostumus
Pitääksemme sinut ajan tasalla tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä tarjouksista ja kampanjoista Suostumus
Varmistaaksemme, että pystymme täyttämään henkilöllisyyden todentamista, kohtuuhintaisuuden tarkistamista, petosten ehkäisyä, rahanpesun torjuntaa ja jäljitystä koskevat lakisääteiset velvoitteemme. Laillinen velvoite
Tallentaaksemme asiakaspalveluumme saapuvia ja sieltä tulevia puheluita ja live-chatteja turvallisuus- ja sääntelytarkoituksiin Laillinen velvoite
Selvittääksesi varojen ja varallisuuden lähteet ja määrittääksesi kykysi maksaa käyttämäsi summa Laillinen velvoite
Seurata pelaamistapoja ja tunnistaa mahdolliset vastuulliseen pelaamiseen liittyvät rahapeliongelmat Laillinen velvoite
Toimittaa henkilötietojasi, mukaan lukien kohdassa 2.1 tarkoitetut tiedot, toimivaltaiselle viranomaiselle sen pyynnöstä ja lakisääteisen velvollisuutemme mukaisesti. Laillinen velvoite

 

3.2 Jos haluat milloin tahansa, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn edellä mainittuja tarkoituksia varten, sinun on otettava meihin yhteyttä, ja me ryhdymme asianmukaisiin toimiin lopettaaksemme tietojen käsittelyn. Huomaa, että tämä saattaa tarkoittaa tilisi sulkemista. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

3.3 Palvelun laadun varmistamiseksi voimme seurata kaikkea kanssamme käytävää kirjallista tai sähköpostitse tapahtuvaa viestintää (“tallenteet”). Kaikki tallenteet pysyvät GGPokerin omaisuutena ja niitä käytetään vain yllä mainittuihin tarkoituksiin.

3.4 Käytämme henkilötietojasi vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne keräsimme, ellemme kohtuudella katso, että meidän on käytettävä niitä muusta syystä ja tämä syy on yhteensopiva alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Jos haluat saada selvityksen siitä, kuinka uusiin tarkoituksiin tapahtuva käsittely on yhteensopiva alkuperäisen tarkoituksen kanssa, ota meihin yhteyttä.

3.5 Jos meidän on käytettävä henkilötietojasi johonkin asiaan liittymättömään tarkoitukseen, ilmoitamme sinulle tietosuojailmoituksella, jossa ilmoitamme sinulle muutoksista ja pyydämme mahdollisesti vaadittavan lisäsuostumuksen.

 

4. Henkilötietojesi luovuttaminen
4.1 Voimme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Mikä tahansa konserniimme kuuluva yritys (mukaan lukien sen työntekijät ja alihankkijat), joka auttaa meitä palveluiden tarjoamisessa tai jolla on muuten tarve saada tällaiset tiedot;
 • Mikä tahansa kolmas osapuoli, joka auttaa meitä Palveluiden tarjoamisessa, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) maksujen käsittelijät ja markkinointipalveluntarjoajat;
 • Mikä tahansa kolmas osapuoli, joka voi auttaa meitä varmistamaan henkilötietojesi paikkansapitävyyden, mukaan lukien rahoituslaitokset ja luottotietolaitokset (sellainen kolmas osapuoli voi säilyttää haun tiedot. Turvallisuuskäyttö/käyttösuunnitelma kuuluu tähän ID-luokkaan ja asiakirjojen tarkistukset
 • Kaikki kolmannet osapuolet, jotka auttavat meitä seuraamaan palveluiden käyttöä, mukaan lukien rahanpesun tai terrorismin rahoituksen havaitseminen, petosten, huijausten ja yhteistoiminnan havaitseminen ja estäminen sekä turvallisempien uhkapelivelvoitteiden osalta;
 • Kaikki urakoitsijat tai muut neuvojat, jotka tarkastavat liiketoimintaprosessejamme tai joilla on tarve päästä käsiksi tällaisiin tietoihin neuvoakseen meitä;
 • Mikä tahansa lainvalvontaelin, jolla voi olla kohtuullinen vaatimus päästä käsiksi henkilötietoihisi;
 • Muut online-pelisivustot, pankit, luottokorttiyhtiöt ja asianmukaiset toimistot, joissa sinun on havaittu huijanneen tai yrittäneen huijata meitä tai muita palveluidemme käyttäjiä;
 • Muut online-pelisivustot, pankit, luottokorttiyhtiöt ja asianmukaiset toimistot, joissa sinun on havaittu huijanneen tai yrittäneen huijata meitä tai muita palveluidemme käyttäjiä meidän ja muiden online-/live-tapahtuman järjestäjien oikeutetun intressin tai laillisen velvoitteen perusteella petoksen ja/tai huijauksen estämiseksi;
 • Mikä tahansa sääntelyelin tai valtuutettu taho, jolla voi olla kohtuullinen vaatimus päästä käsiksi henkilötietoihisi; ja
 • Mikä tahansa potentiaalinen GGPokerin ostaja tai siihen tai mihin tahansa konserniimme kuuluvaan yritykseen sijoittaja (mukaan lukien maksukyvyttömyys).

4.2 Vaadimme kaikkia kolmansia osapuolia kunnioittamaan henkilötietojesi turvallisuutta ja käsittelemään niitä lain mukaisesti. Emme salli kolmansien osapuolten palveluntarjoajien käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa ja sallimme niiden käsitellä henkilötietojasi vain tiettyihin tarkoituksiin ja ohjeiden mukaisesti.

4.3 Yhtiö antaa asiakkailleen mahdollisuuden käyttää “chat-huoneita”, joissa pelaajat voivat kommunikoida keskenään. Vaikka varmistammekin, että pelaajat noudattavat talon säännöissä asetettuja ehtoja, emme ole vastuussa mistään tietomurroista, jotka voivat johtua chat-huoneidemme käytöstä. Siksi otat vastuun, emmekä missään olosuhteissa ole vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua tietojen loukkauksesta.

 

5. Kansainväliset siirrot
5.1 Ryhmäämme kuuluvat yritykset ja jotkin ulkopuoliset kolmannet osapuolet sijaitsevat EU:n/ETA:n ulkopuolella, joten niiden henkilötietojesi käsittelyyn liittyy tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

5.2 Aina kun siirrämme henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että niille on tarjolla samantasoinen suoja varmistamalla, että vähintään yksi seuraavista suojatoimista toteutetaan:

Siirrämme henkilötietojasi vain maihin, joiden on katsottu tarjoavan henkilötiedoille riittävän suojan; tai

We will use Standard Contractual Clauses which give Personal Data the same protection it has in the EU.

5.3 Art. GDPR:n 45 mukaisesti toimitamme henkilötietosi yritysten välisille vastaanottajillemme, muille kolmansille osapuolille ja toimittajille seuraavissa maissa:

 1. Kanada, Euroopan komission 20. joulukuuta 2001 tekemän riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella;
 2. Etelä-Korea Euroopan komission 17. joulukuuta 2021 tekemän päätöksen perusteella;
 3. United Kingdom, based on the European Commission’s adequacy decision of 28 June 2021;
 4. Sveitsi Euroopan komission 26. heinäkuuta 2000 tekemän päätöksen perusteella

GDPR:n artiklan 46 (2) mukaisesti voimme luovuttaa henkilötietojasi henkilöllisyyden todentamis- ja postitusjärjestelmäpalveluiden toimittajillemme ja kumppaneillemme petosten/huijausten estämiseksi seuraavissa maissa vakiosopimusehtojen perusteella:

 1. Filippiinit; 
 2. Yhdysvallat.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet
6.1 Kunnioitamme yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksiasi ja tarjoamme sinulle kohtuullisen pääsyn henkilötietoihin, jotka olet mahdollisesti antanut käyttäessäsi palveluita. Tietyissä olosuhteissa sinulla on tietosuojalakien mukaisia oikeuksia henkilötietoihisi liittyen

Tärkeimmät tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeutesi ovat:

 • oikeus päästä käsiksi henkilötietoihisi (tunnetaan yleisesti nimellä “rekisteröidyn pääsypyyntö”). Näin voit saada kopion hallussamme olevista henkilötiedoistasi ja tarkistaa, että käsittelemme niitä laillisesti.
 • oikeus oikaista hallussamme olevat henkilötiedot. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki hallussamme olevat sinua koskevat epätäydelliset tai epätarkat tiedot voidaan korjata, vaikka meidän on ehkä tarkistettava meille antamiesi uusien tietojen oikeellisuus.
 • oikeus poistaa henkilötietosi. Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietoja, jos meillä ei ole hyvää syytä jatkaa niiden käsittelyä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos olet onnistuneesti käyttänyt oikeuttasi vastustaa käsittelyä (katso alla), jos olemme käsitelleet tietojasi laittomasti tai jos meidän on poistettava henkilötietosi noudattaen paikallista lakia. Huomaa kuitenkin, että emme välttämättä aina pysty täyttämään poistopyyntöäsi erityisistä oikeudellisista syistä, joista ilmoitamme sinulle tarvittaessa pyyntösi yhteydessä.
 • oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Näin voit pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojesi käsittelyn seuraavissa tilanteissa:
  • jos haluat meidän varmistavan tietojen oikeellisuuden;
  • joissa tietojen käyttö on laitonta, mutta et halua meidän poistavan niitä;
  • jos haluat meidän säilyttävän tietoja, vaikka emme enää tarvitse niitä, koska tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen tai puolustamiseen;
  • olet vastustanut tietojesi käyttöä, mutta meidän on tarkistettava, onko meillä pakottavia laillisia syitä käyttää niitä.
 • oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos luotamme oikeutettuun etuun (tai kolmannen osapuolen etuun) ja erityisessä tilanteessasi on jotain, mikä saa sinut haluamaan vastustamaan käsittelyä tällä perusteella, koska uskot sen vaikuttavan perusoikeuksiisi ja -vapauksiisi. Sinulla on myös oikeus vastustaa sitä, missä käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin. Joissakin tapauksissa voimme osoittaa, että meillä on pakottavat lailliset perusteet käsitellä tietojasi, jotka ohittavat oikeutesi ja vapautesi;
 • oikeus henkilötietojesi siirrettävyyteen sinulle tai kolmannelle osapuolelle. Toimitamme sinulle tai valitsemallesi kolmannelle osapuolelle henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa. Huomaa, että tämä oikeus koskee vain automatisoituja tietoja, joiden käyttöön annoit alun perin suostumuksesi tai joissa käytimme tietoja sopimuksen tekemiseen kanssasi.

6.2 Jos haluat käyttää jotakin yllä mainituista oikeuksistasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: [email protected]. Säilytämme tietojasi niin kauan kuin tilisi on aktiivinen, niin kauan kuin se on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi sinulle tai lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja sopimuksiemme toimeenpanemiseksi kohdassa 11 kuvatulla tavalla.

6.3 Voit myös päivittää, korjata tai poistaa tilitietojasi ja asetuksiasi milloin tahansa siirtymällä tilin asetukset -sivulle kassan oma tili -välilehdellä. Huomaa, että vaikka tekemäsi muutokset näkyvät aktiivisten käyttäjien tietokantoissa välittömästi tai kohtuullisen ajan kuluessa, voimme säilyttää kaikki lähettämäsi tiedot varmuuskopiointia, arkistointia, petosten ja väärinkäytösten torjuntaa, analytiikkaa, lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä varten tai jos muuten kohtuudella uskomme, että meillä on oikeutettu syy tehdä niin. Soveltuvin osin ja mahdollisuuksien mukaan käytämme henkilötietoihin anonymisointia tai pseudonymisointia vähentääksemme rekisteröityihin kohdistuvia riskejä.

6.4 Sinun ei tarvitse maksaa maksua henkilötietojesi käyttämisestä (tai muiden oikeuksien käyttämisestä). Voimme kuitenkin veloittaa kohtuullisen maksun, jos pyyntösi on selvästi perusteeton, toistuva tai liiallinen. Vaihtoehtoisesti voimme kieltäytyä noudattamasta pyyntöäsi näissä olosuhteissa.

6.5 Saatamme joutua pyytämään sinulta tiettyjä tietoja auttaaksemme meitä vahvistamaan henkilöllisyytesi ja varmistamaan oikeutesi päästä käsiksi henkilötietoihisi (tai käyttää muita oikeuksiasi). Tämä on turvatoimenpide, jolla varmistetaan, että henkilötietoja ei luovuteta kenellekään, jolla ei ole oikeutta saada niitä. Saatamme myös ottaa sinuun yhteyttä pyytääksemme lisätietoja pyyntöösi nopeuttaaksemme vastaustamme.

6.6 Jos emme noudata vaadittuja tietosuojavelvoitteita, sinulla on oikeus tehdä valitus Tieto- ja tietosuojavaltuutetun toimistolle (IDPC).

 

7. Yhteydenotto
7.1 Saadaksesi täydelliset tiedot GGPoker Groupin jäsenistä ja siitä, missä ne toimivat, ota meihin yhteyttä osoitteessa [email protected].

7.2 Jos milloin tahansa uskot, että emme ole noudattaneet tätä tietosuojakäytäntöä, ota meihin yhteyttä [email protected], niin pyrimme viipymättä selvittämään ja korjaamaan ongelman.

 

8. Evästeiden käyttö
8.1 Voit asettaa selaimesi hylkäämään kaikki tai jotkin selaimen evästeet tai hälyttämään, kun verkkosivustot asettavat tai käyttävät evästeitä. Jos poistat evästeet käytöstä tai hylkäät sen, ota huomioon, että jotkin tämän sivuston osat saattavat jäädä ulottumattomiksi tai ne eivät toimi kunnolla. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä on osoitteessa https://fi.ggpoker.eu/cookie-policy/

 

9. Alaikäisten ja lasten yksityisyys
9.1 Alaikäisten yksityisyyden suojaaminen on erityisen tärkeää. Palvelumme ei ole suunnattu alle 18-vuotiaille lapsille, emmekä tietoisesti kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 18-vuotias, älä koskaan käytä tai kirjaudu palveluumme tai millään tavalla. Jos saamme tietää, että henkilötietoja on kerätty palvelussa alle 18-vuotiailta henkilöiltä, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin näiden tietojen poistamiseksi. Jos olet vanhempi tai huoltaja ja huomaat, että alle 18-vuotias lapsesi on saanut tilin palveluun, voit lähettää meille ilmoituksen osoitteeseen [email protected] ja pyytää meitä poistamaan lapsesi henkilötiedot järjestelmistämme.

 

10. Turvallisuus
10.1 Ryhdymme asianmukaisiin turvatoimiin suojautuaksemme tietojesi katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, paljastamiselta tai tuhoutumiselta. GGPoker on ryhtynyt toimiin varmistaakseen henkilötietoja käsittelevien järjestelmien ja palvelujen jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden ja joustavuuden ja palauttaa tietojen saatavuuden ja pääsyn niihin ajoissa fyysisen tai teknisen häiriön sattuessa.

10.2 Voittosi ja kotiutukset pidetään ehdottoman luottamuksellisina, ja voittotiedot tallennetaan turvallisiin toimintaympäristöihin. Emme luovuta voittotietoja millekään kolmannelle osapuolelle, ellei laki, asetus tai muu vastaava viranomainen velvoita luovuttamaan tietoja.

10.3. Mikään Internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto tai sähköinen tallennustapa ei ole 100 % turvallinen. Emme voi taata meille lähettämiesi tai palveluun tallentamiesi tietojen turvallisuutta, mutta varmistamme kuitenkin, että henkilötietojen suojaamiseen suunniteltuja riittäviä turvamekanismeja käytetään estämään henkilötietojen varastaminen tai väärinkäyttö, ja henkilötietojen tietomurtojen estämiseksi. Jos uskot, että henkilötietosi ovat vaarantuneet, ota meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected]

10.4 Vaikka voimme sallia sinun säätää tietosuoja-asetuksiasi rajoittaaksemme pääsyä tiettyihin henkilötietoihin, ota huomioon, että mikään turvatoimi ei ole täydellinen tai läpitunkematon. Emme myöskään voi hallita muiden käyttäjien toimia, joiden kanssa voit halutessasi jakaa tietosi. Emme voi taata, emmekä takaa, että palveluun lähettämäsi tiedot eivät joudu luvattomien henkilöiden katseluun. Olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin suojellaksemme henkilötietojasi mahdollisimman paljon siirron aikana käyttämällä HTTPS:ää verkkosivustollamme ja TLS 1.2:ta (vahva protokolla), ECDHE_RSA:ta P-256:lla (vahva avaimenvaihto) ja AES_256_GCM:ää (vahva salaus).

 

11. Tietojen säilytys
11.1 Henkilötietoja, joita käsittelemme mihinkään tarkoitukseen tai tarkoituksiin, ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen kyseiseen tarkoitukseen tai kyseisiin tarkoituksiin, mukaan lukien laki-, sääntely-, vero-, kirjanpito- tai raportointivaatimusten täyttäminen. Voimme säilyttää henkilötietojasi pidempään valituksen yhteydessä tai jos uskomme kohtuudella, että suhteeseemme kanssasi on tulossa  oikeudenkäynti.

11.2 Määrittääksemme sopivan henkilötietojen säilytysajan otamme huomioon henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluonteisuuden, henkilötietojesi luvattomasta käytöstä tai luovuttamisesta aiheutuvan mahdollisen haitan riskin, henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksen ja sen, voimmeko saavuttaa nämä tavoitteet muilla tavoilla ja sovellettavien lakien, sääntelyn, verotuksen, kirjanpidon tai muiden vaatimusten avulla.

11.3. Rahoitustransaktiohisi liittyvien henkilötietojen osalta olemme soveltuvan rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamista koskevan lain mukaan velvollisia säilyttämään tietosi viiden vuoden ajan liikesuhteen päättymisen jälkeen. Mainittua ajanjaksoa voidaan pidentää kymmeneen vuoteen, jos ja kun toimivaltainen viranomainen on vaatinut tietojen säilyttämistä tämän pidennetyn ajan tutkimustarkoituksiin, tai joita voidaan muutoin tarvita oikeudellisissa tarkoituksissa, mukaan lukien puolustautuaksemme mitä tahansa vaatimusta vastaan.

Veroraportointia varten säilytettävien henkilötietojen, kuten pelaajatunnuksen ja tapahtumatietojen osalta säilytämme mainitut tiedot kymmenen vuoden ajan viimeisestä tapahtumasta.

 

12. Tietosuojavastaava/edustaja
12.1 Tietosuojavastaavamme, joka vastaa GGPokerin yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvistä asioista, on tavoitettavissa osoitteesta: [email protected]

12.2 Henkilötietojen suojaa koskevien soveltuvien lakien mukaisesti jokainen pyyntö/tiedustelu ratkaistaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 30 päivän kuluessa vastaanottamisesta.

12.3 Kun otamme yhteyttä ja lähetämme tällaisia pyyntöjä, pyrimme kohtuullisin keinoin vahvistamaan henkilöllisyytesi ja estämään henkilötietojen luvaton käsittelyn.

 

13. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön
13.1 Yrityksen kehittyessä saattaa olla tarpeen päivittää tätä käytäntöä, jotta se pysyy verkkosivustoa, ohjelmistoja, palveluita, liiketoimintaa ja sovellettavia lakeja koskevien muutosten tahdissa. Säilytämme kuitenkin aina sitoutumisemme kunnioittaa rekisteröidyn yksityisyyttä. Varmistamme, että ilmoitamme rekisteröidyille kaikista tämän käytännön mukaisista olennaisista muutoksista sähköpostitse (viimeisin rekisteröidyn lähettämä sähköposti) tai julkaisemme muut muutokset tähän käytäntöön niiden voimaantulopäivän kanssa helposti löydettävästi olevasta osiosta sivuillamme.

 

14. Voimassaolo
Tämä asiakirja on päivitetty 29.3.2024 ja se on voimassa alkaen em. päivästä.

 

Yhteydenotto: Tietosuojavastaava

Email: [email protected]

Yrityksen osoite: Level 3 (Suite No: 2386), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara BKR4013, Malta